Jump to content

mez

Patriarch
 • Content Count

  21
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 recruit

1 Follower

About mez

 • Rank
  Gorefast smacker

Recent Profile Visitors

818 profile views
 1. We are always getting private messages with your ideas so we decided to create this section that you could share your ideas with everyone. Rules Don't free post, always be sure that your suggestion isn't useless. Your theme name must describe your suggestion. When posting - always use form listed below. Required form What's your in game name: What about is your suggestion: Why we should realize your suggestion: Fully describe your suggestion:
 2. mez

  OFF TOPIC

  In this forum column, you can create here a topic about everything, but there is some rules, that you must follow No nudity; No racism; No brutality; No other NSFW content;
 3. mez

  Form

  Did you notice a player cheating or using illegal modifications? Then you are in the right place! What you need to do is: When creating new topic use given form below. You must to read all rules before posting. For every cheater you catch - you will be rewarded. Rules Create topic only if you are sure that player was cheating and must to be punished. Don't re-post your topic, if you want to say something else just edit your topic. When creating topic about cheater you must have some proof that this player was cheating Form 1. Cheater in game name: 2. How did this player was cheating?: 3. Video or screenshots with cheating player:
 4. RULES Error In the game, there is a loophole in the Game Code, which allows the Player to use it for the purpose of improving the terms of the Game for itself or harming other Players or threatening the stability of the Game; The Player has the right to use all of the Free Game features provided to him by the Game; The Player shall have the right to apply to the Administrator for the interpretation of the Rules of the Game and / or for the detection of violations in case the interpretation and / or violation of the Rules is not provided in the Game Forum and / or the Player; The Player undertakes to ensure that the Administrator will never incur any legal liability, obligation to pay, indemnify or otherwise compensate for any loss, damage or other costs arising from the use of the Game and / or paid services by the Player; The Administrator has the right to provide informational assistance to the Players on all Game issues; The use of Aim Bots in the Game is prohibited; Any advertising incompatible with the Administrator is prohibited in any form, including but not limited to information about the Player, a player's clan or castle in ad slots, titles, and names, regardless of whether the ad is textual, visual, or audible; A player may be subjected to a ban, a kick, or a withdrawal of a player following a prohibited act; The player must pay attention to any changes to the Rules; 1gnorance of the rules does not release responsibility; Can't use map bugs where zombies can't reach you or attack you. If you wound one please show them to admins and get xp rewards for any perk you wish. You can contact admins on discord or forum or just simply use this topic > Bugs; Can't place engineer turrets where zombies can't reach them or attack them; You are responsible for your own actions. You have been warned!@Kingreak, edited by mez
 5. Serverio taisyklės Klaida Žaidime yra laikoma spraga Žaidimo kode, leidžianti Žaidėjui ja pasinaudoti su tikslu pagerinti Žaidimo sąlygas sau arba pakenkti kitiems Žaidėjams ar sukelti grėsmę Žaidimo stabilumui; Žaidėjas turi teisę naudotis visomis Žaidimo jam suteikiamomis nemokamomis Žaidimo funkcijomis; Žaidėjas turi teisę kreiptis į Administratorių dėl Žaidimo taisyklių išaiškinimo ir/ar pažeidimų nustatymo tuo atveju, jeigu taisyklių išaiškinimas ir/ar pažeidimas nėra pateiktas Žaidimo forume ir/arba Žaidėjui; Žaidėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas; atsiradusias dėl to, kad Žaidėjas naudojosi Žaidimu ir/ar mokamomis paslaugomis; Administratorius turi teisę teikti informacinio pobūdžio pagalbą Žaidėjams visais Žaidimo klausimais; Aim Botų naudojimas Žaidime yra draudžiamas; Bet kokia reklama, nesuderinta su Administratoriumi, yra draudžiama bet kokia forma įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie žaidėją; žaidėjų klaną ar pilį skelbimo vietose, pavadinimuose ir varduose, nepriklausomai ar reklama yra tekstinio pobūdžio, vizuali, ar garsinė; Žaidėjui atlikus draudžiamą veiksmą jam gali būti taikomos šios sankcijos-Ban, kick, arba levelio atėmimas; Žaidėjas privalo kreipti dėmesį į bet kokį Taisyklių pasikeitimą; Negalima naudoti mapo klaidų, kai zombiai negali jūsų pasiekti ar pulti. Jei rasite panašų bugą, parodykite administratoriams ir gaukite xp atlygį bet kuriam jūsų pageidaujamam perkui. Galite susisiekti su administratoriais dėl rasto bugo discorde arba forume ar tiesiog naudokite šią temą > Bugs; Negalima pastatyti engineer perko turetų ten, kur zombiai negali jų pasiekti ar pulti; Nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Buvai perspėtas! @Kingreak, edited by mez
 6. mez

  unban

  Susisiek su Slineriu arba Trebitu discorde, arba pačiu Nierka
 7. mez

  hunter

  U should write this down to Slineris or Trebit on discord, not on forum. The forum is kinda not active atm.
 8. mez

  Acc

  Sveikas, jeigu turi nusipirkęs legalų Killing Floor tarp steam, tada išliks tavo lygiai, o jeigu neturi ir vis tiek pasikeisi kompiuterį, tada dings, bet gali visada kreiptis į vyr. administraciją dėl lygių gražinimo.
 9. Sveikas, parasyk discord @Slineris.
 10. maybe your firewall is blocking it?
 11. some virgin's ddosing the server, that's it.
 12. mez

  Happy easter!

  Happy easter everybody!
 13. mez

  New perk

  Create an idea of a new perk
 14. mez

  killing floor

  Server is getting ddosed these days. Gonna get fixed ASAP
×
×
 • Create New...