Jump to content

Virdulys

Administrator
 • Content Count

  40
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by Virdulys

 1. To buy VIP - Click on "Services/Paslaugos" in navigation bar or just simply press here. Also if you can't pay via paysera then you also can pay via paypal to - paukstysdeividass@gmail.com user and write your player ID in to text bar. VIP cost 3€/month. Privileges: Gets 2x xp (If you do 1headshot as sharpshooter you will get 2headshots to your perk level progress) VIP tag instead of your PING Access to 15 Skins Access to 12 weapons and 2 boosts 2x more cash for welding others armor VIP tag Skins VIP guns Firebug Demolition Berserker Medic Sharpshooter Support Specialist Rembo Commando Plasma Chemist Gunslinger Hunter Doom Perk Others
 2. 1. Fixed Hunter traps. Right now you should get a warning that you have too much of the traps planted. 2. Fixed DualTDColts animations.
 3. Virdulys

  Bug Map

  Kitą kartą parodyk ir per kur eina prasibugint, nes dabar nežinau kurią vietą tvarkyt tiksliai. Ateisiu vėliau į žaidimą, parodysi man.
 4. New shops and fixed some bugs in: Prison PoliceStation TCH-Theddle3 Lila_Panic BauboManija SewersPrison StalkerPrometeus Edited all map names. Now it will be short and simple without any "V3, Fin, fix, etc.".
 5. 1. Fixed fatales, When fatale shots his nade, and explodes, right now it is not going to burn zombies! 2. Fixed single pistols. 3. Optimized Sick
 6. Virdulys

  Daug Bugu

  sutvarkyta, kitą kartą pildyk pagal duotą anketos formą.
 7. 5/5/2019 fixed maps 1. Police station 2. Arcade shopping center final 3. Cold mansion 4. Sewers prison 5. Stalker prometeus Reworked TheWolfLair map Removed maps 1. Adrenaline 2. Killbox Update 1. Zombies wont attack each other anymore. 2.Optimized Fatales
 8. Virdulys

  Happy Easter!

  Today (2019-04-21) we celebrating easter! On this occasion you will get 3x xp if you have VIP but if you do not, you will get 2x xp.
 9. Retextured "The Wolf's Lair" map and added secret room with cash and ammo.
 10. How to buy VIP? - Click on "Services/Paslaugos" in navigation bar or just simply press here. Also if you can't pay via paysera then you also can pay via paypal to - paukstysdeividass@gmail.com user and write your player ID in to text bar. How to find your Player ID? - While in the game just press ESC and go to stats. There you can find your ID. I bought VIP and didn't got it in 24hours. What to do? - Probably there was some error and your payment was denied so you can just try to buy it again or contact @Slineris My Perks are gone, what i suppose to do? - Mostly it can be happen if you playing without steam. So if you change your device you will lose your perks because your ID will be different. The best way to make your progress safe is to get killing floor on steam. But if it's already happen then contact @Trebit. Of course you can't be guaranteed that you will get your perks back. My game does not launching - Game keeps crashing - The best way to get in touch with administrators? - Best way to contact any of admins is to pm them on steam/discord/forum. Server admins: Slineris, Trebit, Virdulys. Where i can download killing floor game? - To download killing floor for non steam users press on "downloads" in navigation bar or just press here to download.
 11. Rules to follow in the game 1. Error In the game, there is a loophole in the Game Code, which allows the Player to use it for the purpose of improving the terms of the Game for itself or harming other Players or threatening the stability of the Game. 2. The Player has the right to use all of the Free Game features provided to him by the Game. 3. The Player shall have the right to apply to the Administrator for the interpretation of the Rules of the Game and / or for the detection of violations in case the interpretation and / or violation of the Rules is not provided in the Game Forum and / or the Player. 4. The Player undertakes to ensure that the Administrator will never incur any legal liability, obligation to pay, indemnify or otherwise compensate for any loss, damage or other costs; arising from the use of the Game and / or paid services by the Player. 5. The Administrator has the right to provide informational assistance to the Players on all Game issues. 6. The use of Aim Bots in the Game is prohibited. 7. Any advertising incompatible with the Administrator is prohibited in any form, including but not limited to information about the Player, a player's clan or castle in ad slots, titles, and names, regardless of whether the ad is textual, visual, or audible. 8. A player may be subjected to a ban, a kick, or a withdrawal of a player following a prohibited act. 9. The player must pay attention to any changes to the Rules. 10 Ignorance of the rules does not release responsibility.
 12. Taisyklės, kurių laikytis turi žaidime 1.Klaida Žaidime yra laikoma spraga Žaidimo kode, leidžianti Žaidėjui ja pasinaudoti su tikslu pagerinti Žaidimo sąlygas sau arba pakenkti kitiems Žaidėjams ar sukelti grėsmę Žaidimo stabilumui. 2. Žaidėjas turi teisę naudotis visomis Žaidimo jam suteikiamomis nemokamomis Žaidimo funkcijomis. 3. Žaidėjas turi teisę kreiptis į Administratorių dėl Žaidimo taisyklių išaiškinimo ir/ar pažeidimų nustatymo tuo atveju, jeigu taisyklių išaiškinimas ir/ar pažeidimas nėra pateiktas Žaidimo forume ir/arba Žaidėjui. 4. Žaidėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Žaidėjas naudojosi Žaidimu ir/ar mokamomis paslaugomis. 5. Administratorius turi teisę teikti informacinio pobūdžio pagalbą Žaidėjams visais Žaidimo klausimais. 6. Aim Botų naudojimas Žaidime yra draudžiamas. 7. Bet kokia reklama, nesuderinta su Administratoriumi, yra draudžiama bet kokia forma įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie žaidėją, žaidėjų klaną ar pilį skelbimo vietose, pavadinimuose ir varduose, nepriklausomai ar reklama yra tekstinio pobūdžio, vizuali, ar garsinė. 8. Žaidėjui atlikus draudžiamą veiksmą jam gali būti taikomos šios sankcijos-Ban, kick, arba levelio atėmimas. 9. Žaidėjas privalo kreipti dėmesį į bet kokį Taisyklių pasikeitimą. 10 Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
 13. Rules to be followed by each member of the forum 1. Every member must be respected, the insults of the member will not be tolerated, you will be permanently blocked by the forum for insults. 2. Any advertisement for the next project in the forum will be deleted and the member who posted it will be permanently blocked in the forum. 3. The subject name must match the subject matter. 4. Do not pick up old themes (2 weeks and more, please let the Admin / Moderator lock them). 5. Do not do Double post / triple post, there is a "Edit" button for this, and no double post can be made in the status updates. 6. Advertising in personal messages, forum signatures and topics is prohibited. 7. It is forbidden to splash, spam, write off - topic, or to discuss relationships in any topic, have personal messages or go to the voyage, warnings for both players. 8. It is forbidden to create meaningless topics, in other words, to poll the forum. 9. In the status updates section you can't post any photos or videos. There is "off topic" page where you can share videos or photos with others. 10. It is forbidden to collect posts (write full, rich and obsolete messages. Instead of words: good job, beautiful, cool, and similarly, nothing is written).
 14. Taisyklės, kurių laikytis privalo kiekvienas forumo narys 1. Kiekvienas narys turi būti gerbiamas, nario įžeidinėjimai nebus toleruojami, už įžeidinėjimus būsite be perspėjimo užblokuoti forume visam laikui. 2. Bet kokia kito projekto reklama forume bus ištrinta ir narys kuris paviešino ją bus užblokuotas visam laikui forume. 3. Temos pavadinimas turi atitikti temos turinį. 4. Neprikelinėti senų temų (2 sav ir daugiau,geriau praneškite Administratoriui/Moderatoriui,kad jis jas užrakintų). 5. Draudžiama daryti Double post/triple post,tam yra skirtas mygtukas "Redaguoti",taip pat ir šaukykloje negalima daryti double post. 6. Draudžiama reklamuoti asmeninėse žinutėse,forumo parašuose,bei temose. 7. Draudžiama floodinti,spaminti,rašyti off - topic, ar aiškintis santykius bet kurioje temoje,tam yra asmeninės žinutės arba eikite į skypę,už tokius dalykus bus dedami įspėjimai abiems žaidėjams. 8. Draudžiama kurti bereikšmes temas,kitaip sakant teršti forumą. 9. Šaukykloje tekstas gali būti tik žodinio pavidalo,jokių ss/demo dėjimų tam yra sukurtos unban skiltys. 10. Draudžiama rinkti postus (rašyti pilnus, turiningus ir nebereikšmius pranešimus. Vietoje žodžių : mldc, gražu, šaunuolis, ir panašiai geriau nieko nerašyti).
 15. Therese some avatars, you can use them wherever you want, also if you want to share with yours just simply comment here with photos.
 16. Virdulys

  GFX rules

  Working with GFX or just have nice images that others could like? You can easily share it with others here.
 17. You can create here topic about everything, other games, movies, music, etc.. Except sexual, rude and brutal content, if you post something with these you will get banned.
 18. Do you think that you got banned by mistake? Then you are in the right place! Just read the rules and fill form listed below and maybe your ban will be removed. Rules Topic name must be with your in game name. Fully fill listed form that's given below. If you willing to post new topic, be sure that you got bat by mistake and didn't break any of server rules. Form 1. Your in game name: 2. Reason why did you got banned?: 3. Who banned you?:
 19. Events can be various. We will post here latest events which are happening now. Event prizes can be XP in game, VIP status or event free game on steam. Follow this topic to know when events happening.
 20. Did you notice a player cheating or using illegal modifications? Then you are in the right place! What you need to do is: 1. When creating new topic use given form below. 2. You must to read all rules before posting. 3. For every cheater you catch - you will be rewarded. Form 1. Cheater in game name: 2. How did this player was cheating?: 3. Video or screenshots with cheating player: Rules Create topic only if you are sure that player was cheating and must to be punished. Don't re-post your topic, if you want to say something else just edit your topic. When creating topic about cheater you must have some proof that this player was cheating.
 21. Hello, here you will be able to reveal bugs that you found in server and get rewards for every bug that you found. Rules You can't abuse bug that you found or you won't be able to get rewards. To get rewards fully fill the form listed below. Rewards Depending on how serious bug that you found is, you can get: 1-20mil dmg on any perk you wish or 1-5k heal for medic or 500-2k headshots for sharpshooter. Required form 1. What's your in game name: 2. Map name: 3. Describe what type of bug did you found: 4. Screenshots or video of bug (video not necessary): 5. What reward do you want (dmg,heal or hs):
 22. Hello, here you can request new maps to be added. Before requesting new map be sure that it's not already added to server. To request new map fill the required form listed below. Required form: 1. What's your in game name: 2. Why do you think this map should be added: 3. Do you know any bugs in this map: 4. Add some photos of your requesting map:
 23. To post in status updates you need to enable "status updates". To know how to do it just follow steps listed below. 1. Go to your profile 2. Press on "edit profile" 3. Enable status updates
 24. 1. Press on your profile name and then go to "profile" 2. Press on the little icon which are in the bottom left corner of your default image. 3. If you have downloaded photo then just simply click on "choose single file" and after that find your image in your pc and thats it!
 25. Welcome to our new website!

×
×
 • Create New...